Univerzitet Crne Gore

Fakultet za pomorstvo - Kotor

 

Pomorska elektrotehnika

- Treća diferencijalna godina-

 

Novosti

 

- Obavještavamo studente koji su se prijavili za upis III dif. god. PE da  prilikom upisa dostave Studentskoj službi sljedeća dokumenta: (PDF). Takođe je potrebno predati formular (DOC) za izborni predmet -

***

- Studenti koji šk. 2011/12. ponovo slušaju neke predmete potrebno je da Studentskoj službi dostave dokumenta (PDF)  -

***

NAJAVA 

početka rada Politehničkih (primijenjenih) specijalističkih studija i raspisivanja konkursa za upis

Na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru je u toku proces otvaranja Politehničkih (primijenjenih) specijalističkih studija. Ove studije bi trebalo da počnu sa radom akademske 2011/12. godine. Svi zainteresovani mogu (od ponedeljka, 20. juna 2011. godine) na sajtu www.fzp_politehnika.ac.me pratiti informacije vezane za ove studije. Takođe, svi zainteresovani za upis mogu na e-mail: fzp_politehnika@ac.me poslati svoje podatke (popunjen formular) da bi i na taj način bili blagovremeno informisani o upisu.

Ko ima pravo upisa?

Studenti koji su završili trogodišnji studij (180 ECTS) na Fakultetu za pomorstvo ili na srodnim fakultetima.

Koju diplomu dobijaju studenti nakon završetka studija?

Stečena diploma biće po Bolonjskoj deklaraciji i obezbjeđivaće završenim studentima zvanja:  stepen specijaliste nautike, stepen specijaliste brodomašinstva ili stepen specijaliste pomorske elektrotehnike, zavisno od njihovog bazičnog obrazovanja i izabranih predmeta u drugom semestru, koji će biti organizovan po zasebnim modulima (za nautiku, brodomašinstvo i pomorsku elektrotehniku).

Kako će biti organozovana nastava?

Za ovaj studijski program predviđeno je učenje na daljinu (distant learning modul) Svi neophodni materijali (udžbenici, priručnici, stručni članci, razne Power Point prezentacije i sl.) biće dostupni studentima na odgovarajućoj web adresi.  Studenti će moći da komuniciraju sa profesorima, po tačno, unaprijed određenoj vremenskoj šemi, e-mail-om ili preko foruma. Zavšni ispiti će se polagati na Fakultetu za pomorstvo

***

Konačni rezultati završnih ispita i pop. zav. ispita šk. 2010/11.

-Pomorska meteorologija i oceanografija (PDF)

-Pouzdanost i održavanje u pomorstvu (PDF)

- EE  (PDF

-Specijalnih mjerenja u pomorstvu (PDF

-Internet tehnologije i elektronsko poslovanje (PDF)

***

- Slike sa dodjele Diploma možete preuzeti ovdje.

***

- Obavještavamo studente III diferencijalne godine PE FZP-Kotor koji su položili sve ispite predviđene planom i programom da će dodjela Diploma biti organizovana u petak, 19. 11. 2010. godine sa početkom u 12:00 (amfiteatar Fakulteta). 

***

- Obavještavamo studente III diferencijalne godine PE FZP-Kotor koji su položili sve ispite predviđene planom i programom da se dodjela Diploma planira za petak, 19. 11. 2010. godine. Obavještenje o satnici će biti istaknuto u srijedu, 17. 11. 2010. godine do 14:00. Troškovi štampanja Diploma su uračunati u školarinu. Po prijemu Diploma neophodno je popuniti statistički list (za one koji to nijesu uradili po prijemu Uvjerenja). Moguće je podići Diplomu za kolegu ili koleginicu (u studentskoj sluzbi Fakulteta) uz ličnu kartu.

***

- Prilikom upisa na III diferencijalnu godinu PE FZP-Kotor, treba dostaviti sledeća dokumenta: (PDF). Takođe je potrebno predati formular (DOC) za izborni predmet -

***

- Studenti koji šk. 2010/11. ponovo slušaju neke predmete potrebno je da Studentskoj službi dostave dokumenta (PDF)  -

***

Obavještavamo studente koji nisu položili sve ispite na III dif. PE tokom šk. 2009/10. godine da će u utorak, 7. 9. 2010. godine u 17:00 u Računarskom centru Fakulteta biti održan sastanak vezan za organizaciju nastave u šk. 2010/11. godini.

***

Obavještavamo studente da je u periodu od 19. 7. 2010. do 23. 8. 2010. godine kolektivni godišnji odmor. Prvi radni dan na Fakultetu je 23. 8. 2010. godine. U prilogu ovog obavještenja nalazi se akademski kalendar (PDF)  za šk. 2010/11. godinu.

***

Obavještavamo studente III dif godine Pomorske elektrotehnike da

  u petak, 16. 7. 2010. godine od 11:30 do 13:30,

u petak, 16. 7. 2010. godine od 18:00 do 19:00 i

u ponedeljak, 19. 7. 2010. godine od 9:30 do 10:30 

 mogu preuzeti Uvjerenja o završenim osnovnim primijenjenim studijama, Stepen BACHELOR (BApp) POMORSKA ELEKTROTEHNIKA.

***

Obavještavamo studente III dif godine Pomorske elektrotehnike da će u petak, 16. 7. 2010. godine do 10:00 biti istaknut termin preuzimanja Uvjerenja o završenim osnovnim primijenjenim studijama, Stepen BACHELOR (BApp) POMORSKA ELEKTROTEHNIKA.

***

Obavještavamo studente III dif godine Pomorske elektrotehnike da su objavljeni konačni rezultati iz svih predmeta. Ako je došlo do neke greške u tehničkoj obradi,  molimo da istu prijavite najkasnije do ponedeljka, 5. 7. 2010. godine u 12:00. Nakon ovog roka neće biti moguće uložiti žalbu.

Da bi studenti dobili blagovremeno Uvjerenje o završetku III dif. Pomorske elektrotehnike neophodno je da:

  • provjere lične podatke u Ugovorima koje su potpisali. Ukoliko je došlo do neke štamparske greške treba ispravne podatke dostaviti na e-mail tanjav@ac.me i

  • izmire troškove školarine.

***

Obavještavamo studente III dif godine Pomorske elektrotehnike da su objavljeni konačni rezultati iz svih predmeta. Ako je došlo do neke greške u tehničkoj obradi,  molimo da istu prijavite najkasnije do ponedeljka, 5. 7. 2010. godine u 12:00. Nakon ovog roka neće biti moguće uložiti žalbu.

Da bi studenti dobili blagovremeno Uvjerenje o završetku III dif. Pomorske elektrotehnike neophodno je da:

  • provjere lične podatke u Ugovorima koje su potpisali. Ukoliko je došlo do neke štamparske greške treba ispravne podatke dostaviti na e-mail tanjav@ac.me i

  • izmire troškove školarine.

***

KONAČNI rezultati završnih ispita  

-Multimedijalnih sistema (PDF)

-Telekomunikacione mreže (izborni predmet) (PDF)

-Poslovno pravo (izborni predmet) (PDF)

  -Navigacioni sistemi i simulacije (PDF)

- Programiranja i baza podataka (PDF)

-Pomorske ekologije (izborni predmet) (PDF)

- Pomorsko transportna logistika i automatizacija (PDF)

-Pom. kom. i informacionih sistema  (izborni predmet) (PDF)

***

- Konkurs za upis kandidata na UCG (uključujući i III diferencijalnu godinu PE FZP-Kotor)  u akademskoj 2010/2011. godini (PDF) - 

- Za prijavu na Konkurs za upis na III diferencijalnu godinu PE, potrebno je dostaviti: prijavni formular (PDF), izvod iz Matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci) i original Diplomu o završenom odgovarajućem dvogodišnjem studiju -

***

Rezultati završnih ispita iz  

- Pomorsko transportna logistika i automatizacija (PDF)

-Pomorske ekologije (izborni predmet) (PDF)

-Poslovno pravo (izborni predmet) (PDF)

-Multimedijalnih sistema (PDF)

-Navigacioni sistemi i simulacije (PDF)

-Telekomunikacione mreže (izborni predmet) (PDF)

-Pom. kom. i informacionih sistema  (izborni predmet) (PDF)

***

Primjer II kolokvijuma iz Multimedijalnih sistema (PDF

Primjeri kolokvijuma iz Multimedijalnih sistema: Grupa 1 (PDF) i Grupa 2 (PDF

Vježbe iz Multimedijalnih sistema: Vježba 8 (PDF) Vježbe 6 i 7 (PDF)

***

Obavještavamo studente III dif. Pomorske elektrotehnike da su obavezni (HITNO, u petak, 4. 6. 2010. godine od 13:00 - 15:00) da potpišu Ugovor o studiranju. Ugovori se nalaze u Studentskoj službi Fakulteta za pomorstvo kod referenta Nade Todorović.

***

Raspored grupa za plaganje završnog ispita iz Programiranja i baza podataka (PDF)

Ispit će se održati 5.6.2010. u računarskom centru Fakulteta za pomorstvo prema priloženom rasporedu. Kandidati su dužni da dođu najmanje 5 minuta prije početka ispita i da sa sobom ponesu indeks.

***

RASPORED ZAVRŠNIH i POPRAVNIH završnih ispita

za ljetnji semestar 2009/10. god. (PDF)  

Obavještavamo studente koji prate nastavu iz izbornog predmeta Pom. komunikacioni i informacionih sistemi da će završni ispit biti održan u utorak, 25. 5. 2010. godine u 14:00, a popravni završni ispit u utorak, 15. 6. 2010. godine sa početkom u 14:00.

***

Rezultati drugog  (II) kolokvijuma iz  

-Navigacioni sistemi i simulacije (PDF)

-Pom. kom. i informacionih sistema  (izborni predmet) (PDF)

- Pomorsko transportna logistika i automatizacija (PDF)

- Programiranja i baza podataka (PDF)

-Multimedijalnih sistema (PDF)

- Pomorske ekologije (izborni predmet) (PDF)

-Telekomunikacione mreže (izborni predmet) (PDF)

***

Rezultati popravnih kolokvijuma i seminarskih radova iz  

- Telekomunikacionih mreža (PDF)

-Multimedijalnih sistema (PDF)

***

Konsultacije (pripreme) za ZAVRŠNI ispit  iz Pomorsko transportne logistike i automatizacije  biće održane u  petak, 28. 5. 2010. godine nakon završnog ispita iz Navigacionih sistema i simulacija

***

Vježbe iz  predmeta Programiranje i baze podataka biti održane u petak, 14. 05. 2010. godine prema ustaljenom rasporedu.

***

Obavještavamo studente koji prate nastavu iz izbornog predmeta Pom. komunikacioni i informacionih sistemi da će drugi (II) kolokvijum biti održan u petak, 14. 05. 2010. godine sa početkom u 10:00. 

Obavještavamo studente koji prate nastavu iz izbornog predmeta Telekomunikacione mreže da će odbrana seminarskih radova biti održana u subotu, 15. 05. 2010. godine sa početkom u 14:45.

***

Rezultati prvog  (I) popravnog kolokvijuma iz  

- Pomorsko transportne logistike i automatizacije (PDF)

-Navigacionih sistema i simulacija (PDF)

***

II kolokvijum iz Multimedijalnih sistema biće održan u subotu, 8. 5. 2010. godine u 11:15.

Popravni kolokvijumi  iz Multimedijalnih sistema  biće održani u subotu, 15. 5. 2010. godine u 11:15. Nakon popravnih kolokvijuma biće održana redovna nastava iz Multimedijalnih sistema

***

II kolokvijum iz Programiranja i BP biće održan u subotu, 8. 5. 2010. godine u 9:15.

Popravni kolokvijumi  iz Programiranja i BP  biće održani u subotu, 15. 5. 2010. godine u 9:15. Nakon popravnih kolokvijuma biće održana redovna nastava iz Programiranja i baza podataka

***

II kolokvijum iz Navigacionih sistema i simulacija  biće održan u petak, 14. 5. 2010. godine u 14:30.

***

Popravni I ili II kolokvijum  iz Telekomunikacionih mreža (izborni predmet) biće održani u petak, 7. 5. 2010. godine u 13:00. 

***

Obavještavaju se zaintersovani studenti da će konsultacije (vezano za laboratorijske  vjezbe) iz  predmeta Programiranje i baze podataka biti održane u petak, 7.05. 2010. od 12:30 do 13:30. Po planu, koji je dat studentima na početku semestra, ove sedmice studenti neće imati laboratorijske vježbe zbog II kolokvijuma.

***

Vježbe iz Multimedijalnih sistema: Vježba 8 (PDF) Vježbe 6 i 7 (PDF)

Primjeri kolokvijuma iz Multimedijalnih sistema: Grupa 1 (PDF) i Grupa 2 (PDF

***

Popravni I kolokvijum iz Navigacionih sistema i simulacija  biće održan u petak, 7. 5. 2010. godine u 14:00.

 Simulacije na navigacionom simulatoru – FAKP-NT4 će biti održane prema sljedećem rasporedu:

I grupa, 1/09 - 24/09, petak, 30. 4. 2010. od 14:15-15:00

II grupa, 25/09 - 48/09, petak, 30. 4. 2010. od 15:00-15:45

III grupa, 49/09 - 72/09, petak, 7. 5. 2010. od 14:15-15:00

IV grupa, 73/09 - 96/09, petak, 7. 5. 2010. od 15:00-15:45

***

Popravni I kolokvijum iz Pomorsko transportne logistike i automatizacije biće održan u petak, 30. 4. 2010. godine u 15:00

II kolokvijum iz Pomorsko transportne logistike i automatizacije biće održan u petak, 7. 5. 2010. godine u 16:30

***

Rezultati Pitalice br. 2 iz Telekomunikacionih mreža (izborni predmet) (PDF)

***

Obavještenje za vježbe iz Programiranja i baza podataka (PDF)

***

Rezultati prvog (I) kolokvijuma iz  

-Navigacioni sistemi i simulacije (PDF)

-Telekomunikacione mreže (izborni predmet) (PDF)

- Pomorsko transportna logistika i automatizacija (PDF)

- Multimedijalni sistemi (PDF)

- Programiranja i baza podataka (PDF)

- Pomorska ekologija (izborni predmet) (PDF)

-Pom. komunikacionih i informacionih sistema  (izborni predmet) (PDF)

***

-Sljedeća predavanja iz predmeta Telekomunikacione mreža (izborni predmet) biće održana u subotu, 17. 4. 2100. godine sa početkom u 14:45. Tada ce biti druga pitalica koja će pokriti
kompletan materijal od prve pitalice zaključno sa najnovijm materijalom.

***

-Sljedeća predavanja iz predmeta Programiranje i baze podataka biće održane u subotu, 10. 4. 2100. godine sa početkom u 9:15. Slijedece vježbe iz predmeta Programiranje i baze podataka biće održane u četvrtak, 8. 4. 2010. godine u  17:00petak, 9. 4. 2010. godine u 12:30 i u 19:00. 

***

-Prvi kolokvijum iz Navigacionih sistema i simulacija biće održan u petak, 9. 4. 2010. god. sa početkom u 14:30.

***

-Obavještavamo studente III dif. god. PE da neće imati nastavu u petak, 2. 4. 2010. godine i subotu, 3. 4. 2010. godine.

***

-Prvi kolokvijum iz Telekomunikacionih mreža (izborni predmet) biće održan u subotu, 27. 3. 2010. god. sa početkom u 11:00. Posle kolokvijuma će studenti imati predavanja.

-Prvi kolokvijum iz Pomorskih komunikacionih i informacionih sistema (izborni predmet) biće održan u četvrtak, 25. 3. 2010. god. sa početkom u 10:00.

-Prvi kolokvijum iz Programiranja i baza podataka biće održan u subotu, 13. 3. 2010. god. sa početkom u 9:30.

-Prvi kolokvijum iz Pomorske transportne logistike i automatizacije biće održan u petak, 19. 3. 2010. god. sa početkom u 16:30.

-Prvi kolokvijum iz Multimedijalnih sistema biće održan u subotu, 20. 3. 2010. god. sa početkom u 11:15. 

***

-Obavještavaju se studenti da su u okviru predmeta Programiranje i baze podataka postavljene Laboratorijske vježbe 1,2,3 i 4 i Domaći zadaci 1 i 2. Rok za predaju 1. i 2. domaćeg zadatka je termin I kolokvijuma tj. subotu, 13. 3. 2010. god.

-Obavještavaju se studenti da će nastava iz izbornog predmeta Telekomunikacione mreže  biti održana u  subotu, 6. 3. 2010. godine sa početkom u 14:45

***

-Obavještavaju se studenti da neće imati  nastavu  iz izbornog predmeta Poslovno pravo u subotu, 27. 2. 2010. godine.

***

-Obavještavaju se studenti da će nastava iz izbornog predmeta Telekomunikacione mreže  početi u subotu, 20. 2. 2010. godine sa početkom u 14:45

***

-Obavještavaju se studenti da će vježbe iz predmeta Programireanje i baze podataka biti održavane u sljedećim terminima:

I grupa, četvrtak, 17:00 - 18:30

II grupa, petak, 12:30 - 14:00

III grupa, petak, posle predavanja

 

-Obavještavaju se studenti da je postavljen ECTS katalog i Plan rada za predmet Programiranje i baze podataka.

***

-Obavještavaju se studenti koji su odabrali izborni predmet Pomorski komunikacioni i informacioni sistemi (PDF) da se jave mr Tatijani Dlabač najkasnije do petka, 19. 2. 2010. godine. 

***

-Obavještavaju se studenti da će Studentski parlament Univerziteta Crne Gore održati sastanak sa studentima Fakulteta za pomorstvo (amfiteatar Fakulteta) 16. februara 2010. godine u 10:00 sati, na kojem će ih informisati o pravilima i proceduri izbora studenta povjerenika (PDF).

***

- Nastava iz Programiranja i baza podataka će u subotu, početi u 9:00.

***

 - Raspored časova (PDF)  za ljetnji semestar šk. 2009/10. godinu III dif. god. PE FZP. 

***

U četvrtak, 11. 2. 2010. godine u 18:00 u amfiteatru Fakulteta za pomorstvo svi zainteresovani studenti moći će da dobiju potrebne informacije o nastavi u ljetnjem semestru šk. 2009/10. godine.

***

- Prilikom upisa u ljetnji semestra šk. 2009/10. godine studenti treba da dostave sljedeća dokumenta (PDF). Nastava u ljetnjem semestru počinje u petak, 12. 2. 2010. godine.

***

Konačni rezultati završnih ispita i pop. zav. ispita

-Pouzdanost i održavanje u pomorstvu (PDF)

- EE  (PDF

-Rezultati  iz Specijalnih mjerenja u pomorstvu su objavljeni na oglasnoj tabli III dif. godine PE na Fakultetu za pomorstvo 

- Mobilnih radiokomunikacija (PDF)

-Internet tehnologije i elektronsko poslovanje (PDF)

-Pomorska meteorologija i oceanografija (PDF)

- Teorija vjerovatnoće i matematička statistike  (PDF)

 

***

Rezultati ZAVRŠNOG-POPRAVNOG ispita  iz Pouzdanosti i održavanja (PDF). Dodatni dio ZAVRŠNOG-POPRAVNOG ispita iz Pouzdanosti i održavanja održat će se u četvrtak 28.01.2010. sa početkom u 15:00 prema rasporedu koji je dao predmetni nastavnik u priloženim Reziltatima.  

***

Obavještavaju se studenti da će popravni ispit  iz EE napredan kurs biti održan 26. 1. 2010. godine sa početkom u 17:00.

***

ZAVRŠNI-POPRAVNI ispit  iz Pouzdanosti i održavanja u pomorstvu biće održan u subotu, 23. 1. 2010. godine sa početkom  u 15:00  časova.

***

Rezultati završnih ispita  

- Mobilnih radiokomunikacija (PDF)

-Pomorska meteorologija i oceanografija (PDF)

-Pouzdanost i održavanje u pomorstvu (PDF)

- EE  (PDF

- Teorija vjerovatnoće i matematička statistike  (PDF)

-Internet tehnologije i elektronsko poslovanje (PDF)

***

Konsultacije za ZAVRŠNI-POPRAVNI ispit  iz Pouzdanosti i održavanja u pomorstvu biće održane u  četvrtak, 14. 1. 2010. godine sa početkom u 17:00, a završni-popravni sipit biće održan u subotu, 23. 1. 2010. godine sa početkom  u 15:00  časova. Zadaci sa održanog završnog ispita (PDF)

***

Obavještavaju se studenti da će završni ispit  iz Mobilnih radiokomunikacija biti održan 18. 1. 2010. godine sa početkom u 18:00 a popravni završni ispit 25. 1. 2010. godine sa početkom  u 18:00.

***

-Rezultati  iz Specijalnih mjerenja u pomorstvu su objavljeni na oglasnoj tabli III dif. godine PE na Fakultetu za pomorstvo 

-Rezultati I i II kolokvijuma i prisustvo iz Pouzdanosti i održavanja u pomorstvu (PDF)

- Rezultati I i II kolokvijuma i domaći zadaci iz EE  (PDF)

- Rezultati I i II kolokvijuma, domaći zadaci i prisustvo iz Teorije vjerovatnoće i matematičke statistike  (PDF)

***

-Konsultacije  iz Pouzdanosti i održavanja u pomorstvu biće održane u srijedu, 23. 12. 2009. godine sa početkom  u 18:00  časova. Obrasci II kolokvijuma iz Pouzdanosti i održavanja u pomorstvu (PDF). Završni ispit iz Pouzdanosti i održavanja u pomorstvu biće održan u subotu, 26. 12. 2009. godine sa početkom  u 12:00  časova.

 ***

-Raspred završnih i popravnih završnih ispita za zimski semestar šk. 2009/10. godine (PDF)

***

- Rezultati II kolokvijuma i popravnog I kolokvijuma  iz Mobilnih radiokomunikacija (PDF).   

 ***

- Formular (DOC) za izborni predmet u VI šestom semestru treba potpisati i predati do 18. 12. 2009. godine mr Tatijani Dlabač-

***

-Pripreme za II kolokvijum  iz Pouzdanosti i održavanja u pomorstvu biće održane u utorak 15. 12. 2009. godine sa početkom  u 17:00  časova i četvrtak 17. 12. 2009. godine  sa početkom u 18:00 časova.

-II kolokvijum iz Pouzdanosti i održavanja u pomorstvu, biće održan u  petak, 18. 12. 2009. god. sa početkom u 17:00.

-Predavanja iz Pozdanosti i održavanja u pomorstvu  3-dio. Zadaci za pripremu II kolokvijuma  iz Pouzdanosti i održavanja u pomorstvu. Zadaci sa I kolokvijuma iz  Pouzdanosti i održavanja u pomorstvu. Evidencija osvojenih bodova iz Pouzdanosti i održavanja u pomorstvu.  Forma pripremnog II kolokvijuma
iz Pouzdanosti i održavanja u pomorstvu

***

Treći i četvrti  domaći zadatak iz EE 

***

- II kolokvijum iz Energetske elektronike (napredan kurs) (EE), biće održan u  petak, 11. 12. 2009. god., prema sljedećem rasporedu:

  • 15:15 - 16:30 - studenti sa brojem indeksa od 1/09 do 45/09

  • 16:45 - 18:00 - studenti sa brojem indeksa od 46/09 do 96/09

Napomena: Studenti mogu promijeniti grupe ukoliko im se termin kolokvijuma poklapa sa nadoknadom domaćeg zadatka iz Specijalnih mjerenja u pomorstvu. 

***

- U petak, 11. 12. 2009. god. studenti koji nijesu odradili domaći zadatak iz Specijalnih mjerenja u pomorstvu kod prof. dr Slavice Perović imaće oraganizovana nadoknada u Računarskom centru 1 (prizemlje), sa početkom u 15:00.

***

- II kolokvijum iz Energetske elektronike (napredan kurs) (EE), biće održan u  petak, 11. 12. 2009. god. Popravni II kolokvijum iz EE, biće održan u  subotu, 19. 12. 2009. god. sa početkom u 9:30. Završni ispit iz EE, biće održan u  ponedeljak, 28. 12. 2009. god. sa početkom u 17:00. Drugi domaći zadatak iz EE 

***

- Predavanja iz Specijalnih mjerenja u pomorstvu, kod prof. dr Slavice Perović, biće održana u  petak, 11. 12. 2009. god. i  petak, 18.12. 2009. god. i  sa početkom u 15:00

***

- Obavještavaju se studenti da će  predavanja iz Mobilnih radiokomunikacija biti održana u subotu, 5. 12. 2009. godine  sa početkom u 14:30. Popravni I kolokvijum iz Mobilnih radiokomunikacija biće održan u  subotu, 5. 12. 2009. godine.

***

- Kolokvijum iz Specijalnih mjerenja u pomorstvu, kod prof. dr Slavice Perović, biće održan u dva termina, u petak, 4. 12. 2009. god. sa početkom u 14:15, za studente sa brojem indeksa od 1 do 45, i u subotu, 5.12. 2009. god. sa početkom u 9:15, za studente sa brojem indeksa od 46 do 96 -

***

 

- U petak, 27. 11. 2009. godine od 14:15 umjesto kolokvijuma iz Specijalnih mjerenja u pomorstvu zakazuju se odbrane seminarskih radova iz Internet tehnologija i EP kod dr Sanje Bauk.  Zbog ove zamjene naredne sedmice u petak, 4. 12. 2009. od 14:15  (kolokvijum) i u subotu, 5. 12. 2009. od 9:15 će biti nastava iz Specijalnih mjerenja u pomorstvu kod prof. dr Slavice Perović-

***

 -Raspored polaganja II kol., završnog i pop. završnog ispita iz Internet tehnologija i elektronskog poslovanja (PDF

 ***

 -Raspored polaganja II kol., završnog i pop. završnog ispita iz Pomorske meteorologije i oceanografije (PDF

 ***

 - Obavještavaju se studenti da će sljedeće predavanje iz Mobilnih radiokomunikacija biti održano u 

subotu, 28. 11. 2009. sa početkom u 14:30

 ***

 - Rezultati I popravnog kolokvijuma iz  Energetske elektronike (napredan kurs) (PDF)

 ***

 - Konsultacije iz Pouzdanosti i održavanja u pomorstvu, biće održane

 u petak, 13. 11. 2009. god. sa početkom u 17:00 (umjesto nastave iz Energetske elektronike)

 ***

 - Popravni I kolokvijum iz Energetske elektronike (napredan kurs), biće održan u 

 petak, 13. 11. 2009. god. sa početkom u 13:00-

 ***

- Rezultati I kolokvijuma u zimskom semestru 2009/2010 za predmete:

- Internet tehnologije i elektronsko poslovanje (PDF)

- Energetska elektronika (napredan kurs) (PDF)

- Mobilne radiokomunikacije (XLS)

- Teorija vjerovatnoće i matematička statistika (PDF)

- Pouzdanost i održavanje u pomorstvu (PDF)

 

- I kolokvijum iz Pouzdanosti i održavanja u pomorstvu, biće održan u 

 subotu, 31. 10. 2009. god. sa početkom u 11:30-

 ***

- Zadaci za pripremu I kolokvijuma iz Pouzdanosti i održavanja u pomorstvu

Pripremni zadaci 1

 Pripremni zadaci 2 

 *** 

- Radovi sa I kolokvijuma iz Energetske elektronike, mogu se pogledati u petak, 30. 10. 2009. od 17:00 do 17:30 (u kabinetu mr Tatijane Dlabač) -  

***

- Konsultacije/pripreme uoči I kolokvijuma iz Pouzdanosti i održavanja u pomorstvu, biće održane: 

u utorak, 27. 10. 2009. god. sa početkom u 16:00 i

 u petak, 30. 10. 2009. god. sa početkom u 17:30 - 

***

- Predavanja će u  subotu, 17. 10. 2009. godine, početi u 10:00 -  

- Predavanja iz Teorije vjerovatnoće i matematičke statistike će početi, u  subotu, 17. 10. 2009. godine, u 12:00 -  

***

- Predavanja iz predmeta Internet tehnologije i e-poslovanje, biće održana u petak, 16. 10. 2009. god. od 14:15 do 16:00, umjesto redovnog termina u subotu 17. 10. 2009. god.

***

- Studenti treba da dostave stare brojeve indeksa sa dvogodišnjih studija RTG, OPKA i PE, radi kompletiranja dosijea, mr Tatijani Dlabač, na e-mail: tanjav@ac.me 

***

- Studenti su obavezni da najkasnije do petka, 18. 09. 2009. god., donesu
potpisan formular u kojem je naznačen izborni predmet za V semestar i
predaju ga mr Tatijani Dlabac (bez obzira da li su isti već poslali
e-mailom), jer je neophodno da formular bude u dosijeu studenta -

***

- Studenti prilikom popunjavanja uplatnica za školarinu pored imena i
prezimena (ili u pozivu na broj) treba da upišu i broj indeksa -

***

- Svečani prijem studenata III dif. god. PE FZP, biti će održan u petak, 11. 09. 2009. god, 

sa početkom u 17:00 -

- Odmah nakon svečanog prijema, u petak, 11. 09. 2009. god, sa početkom oko 17:15 , 

biće održano predavanje iz Energetske elektronike (materijali su dostupni on-line) -

***

 - Raspored časova [DOC] za III dif. god. PE FZP -

***

- Spisak studenata III dif. god. PE FZP - sa brojevima indeksa (PDF) -

***

- Akademski kalendar 2009/2010 (PDF) -

***

- Studenti III dif. god. PE FZP, treba da popune formular (DOC) za izborni predmet 

i pošalju ga e-mail-om na adresu: tanjav@ac.me, najkasnije do 06. 09. 2009. god.

Odštampan, popunjen i potpisan primjerak studenti treba da dostave 

mr Tatijani Dlabač, najkasnije do 12. 09. 2009. god. -

 

***

- Studentima III dif. god. PE FZP, biće održan kraći kurs o bolonjskom procesu: 

načinu organizacije i izvođenju nastave; polaganju ispita (kolokvijumima); načinu ocjenjivanja i sl., 

u četvrtak, 27. 08. 2009., sa početkom u 18:00 (amfiteatar Fakulteta za pomorstvo) -

 

- Kandidati koji su konkurisali za upis na III dif.  god. PE FZP-Kotor, u I (junskom) upisnom roku, 

a nijesu dostavili svu potrebnu dokumentaciju (indeks, fotografije, prijavne listove, uplatnice), 

treba da se jave u periodu od 24. 08. do 28. 08. 2009., mr Tatijani Dlabač  - 

- Spisak kandidata koji su dobili indekse III dif.  god. PE FZP (PDF) - 

 

***

- Kolektivni godišnji odmor na Fakultetu za pomorsvo završava 24. 08. 2009. godine, 

kada Fakultet zvanično počinje sa radom u novoj akademskoj 2009/2010 godini -

 

***

- Kandidati koji su konkurisali i stekli pravo na upis na III diferencijalnu godinu PE FZP-Kotor, 

u prvom (junskom) upisnom roku (PDF) - 

 

- Prilikom upisa na III diferencijalnu godinu PE PZP-Kotor, treba dostaviti sledeća dokumenta: (PDF) -

 

- Upis će se vršiti od  03. do 09. 07. 2009. godine -

 

***

- Konkurs za upis kandidata na UCG (uključujući i III diferencijalnu godinu PE FZP-Kotor) 

u akademskoj 2009/2010 godini (PDF) - 

 

- Za prijavu na Konkurs za upis na III diferencijalnu godinu PE, potrebno je dostaviti: 

- formular (preuzeti ga sa sajta)

- izvod iz Matične knjige rođenih

- original uvjerenja ili diplomu o završenom odgovarajućem dvogodišnjem studiju -

 

- Kandidati dokumenta za prijavu na Konkurs dostavljaju u petak, 26. 06. 2009. 

ili u ponedjeljak, 29. 09. 2009. godine -

 

- Liste sa kandidatima koji su stekli uslove za upis biće objavljene do 01. 07. 2009. godine -

 

- U ponedjeljak, 22. 06. 2009. godine, sa početkom u 17h, na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, održan je

 konsultativan sastanak sa kandidatima za upis na III diferencijalnu godinu PE -

 

 

 

 


 

Last update: December, 2009.

All Rights Reserved © FZP-Kotor